anasayfa  I  İletişim    

  BELEDİYEMİZ
  Başkan
  Başkandan
  Hizmet Birimleri
  Tarihçe
  Önceki Başkanlar
  Belediye Meclisi
  Haberler
Faaliyet ve Etkinlikler
  Duyurular
Ziyaretçi Defteri
 
 
  NALLIHAN
  Nallıhan
  Tarihçe
  Coğrafi Yapı
Haritalar
  Eğitim ve Öğretim
  Ekonomi
  Nüfus
  Tarihi Eserler
  Nallıhan Evleri
  Manevi Şahsiyetler
  Osmanlı Vezirleri
  Kültürel Zenginlikler
  Kuş Cenneti
  Doğamız Canlıları
  Mesire Yerleri
  Üretim Tesisleri
  Önemli Şahsiyetler
Şehitlerimiz
Şiirlerle Nallıhan     
Nallıhan Albümü
Mahallelerimiz
Basında Nallıhan  
  Nallıhan'la ilgili Linkler
 

Fotoğraf Galerisinde 71 kategoride, Toplam 2002 fotoğraf bulunmaktadır.

GALERİYE

EN SON EKLENEN FOTOĞRAFLAR

galeriNALLIHAN KİTAPÇIĞI

 

 

 

İ Ğ N E   O Y A S I   

İpeğin dayanılmaz Hafifliği

 
İpeğin dayanılmaz Hafifliği: Nallıhan İpek İğne Oyaları ve El dokumaları
 
The Unbearable Lightness of Silk: The Silk Needlework and Weaving of Nallıhan
İğne Oyası
 
Oya, genellikle ipek ibrişim kullanılarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince danteldir. Oyaların, yapımında kullanılan araç - gereç ve tekniklere göre tığ oyaları, mekik oyaları, firkete oyaları, koza oyaları, yün oyaları, mum oyaları, boncuk oyaları, dokuma oyaları, kumaş artığı oyaları gibi birçok çeşidi vardır.
 
Anadolu'da iğne oyası sanatının gelişmesinin başlıca nedeni İpek Yolu'nun bu bölgeden geçmesi ve bu yörede ipek üretiminin yapılmasıdır. İğne oyaları ile bölgede üretilen örgüler XII. yüzyılda Anadolu'dan Balkanlar'a, Balkanlar'dan da İtalya yolu ile Avrupa'ya yayılmıştır.
Needlework
 
Needlework is fine lace usually made with doubly twisted silk thread using a needle, shuttle, crochet hook or hairpin. Depending on what tools, materials and techniques are used in its making, there are several types of needlework, such as crochet-hook, shuttle, hairpin, cocoon, wool, wax, bead, and woven needlework.
 
Historically, the chief reason that the art of needlework developed in Anatolia was that the region lay athwart the Silk Route and was the site of silk production. Needlework and the knits that were devised in this region spread from Anatolia to the Balkans in the XIIth century and thence via Italy to Europe.

Taç / Tiara

Nallıhan

Ankara - Eskişehir - Bolu üçgeninde, Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Nallıhan, Ankara'nın zengin doğası ve kültürel yaşantısı ile ünlü bir ilçesidir.

Nallıhan topraklan çağlar boyunca hem Hititler, Frigler, Bitinya Krallığı ve Makedonya'nın hem de Pers, Roma ve Bizans İmparatorlukları'nın hakimiyetleri altında kalmıştır. Arapların İstanbul seferleri sırasında iki kez istilâ edilmiştir. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Türkler tarafından fethedilmiştir. İlçe merkezi Nallıhan, 1599'da Vezir Nasuh Paşa'nın bu bölgede bir han inşa ettirmesiyle kurulduğundan adını bu handan almıştır. Bir söylenceye göre de halk ozanı Köroğlu bu yöreden geçerken bir gece bu handa konaklamış ve ertesi gün handan ayrılırken bahçeye atının nalı düşmüş. Köroğlu'nun atının nalı düştüğü yerden alınarak hanın cümle kapısına asıldığına inanıldığından Nallıhan ismi bu halk ozanı ile ilintilendirilmiştir.
 
Nallıhan halkının ana gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tiftik üretimi ve ipek böcekçiliği ilçenin başlıca uğraş-larındandır. İlçede ipek böcekçiliğinin gelişmiş olması, iğne oyalarının yaygın bir biçimde üretilmesine olanak sağlamıştır. Günümüzde ipek böceğinden elde edilen ve büyük bir kısmı tüccarlara satılan ipeğin yılda 1-1.5 kilogramı evlerde iğne oyası yapımı için ayrılır.
Nallıhan
 
Nestling in the triangle formed by Ankara, Eskişehir and Bolu, Nallıhan in the Western Black Sea Region is a county of Ankara that is famous for its natural and cultural riches

Over the ages, Nallıhan has been ruled not only by the Hittites, Phrygians, Bithynians and Macedonians but also by the empires of Persia, Rome and Byzantium. it was first invaded during the Arab campaigns against istanbul, and conquered by the Turks following their victory at the Battle of Manzikert in 1071. The county seat of Nallıhan got its name when in 1599 the vizier Nasuh Pasha built a han or caravanserai in the region. Legend has it that the folk poet Köroğlu looged for one night at this han while passing through the region, and that the next morning as he was leaving a horseshoe (Turkish nal) fell from the hoof of his steed. it is believed that this horseshoe or nal was picked up and hung över the portal of the han, and that the name of the place thus has a conneetion with this folk poet.
 
Most of the populace of Nallıhan makes its living from farming and livestock breeding. Two of the county's main sources of income are the breeding of Angora goats and the cultivation of silkworms. And the fact that silkworms are widely cultivated in the county has led to the proliferation of needlework there. in our day the silk obtained from the worms is largely sold to merehants, but from one to one-and-a-half kilograms per year is set aside to be used for needlework in the county households.

Nallıhan Kuş Cenneti / Nallıhan Bırd Paradise

   
 
Geleneksel Konut / Traditional House
 
Ardıç Ağaçları / ]uniper
Trees
Nallıhan İpek İğne Oyaları

Ankara'nın ilçelerinden Nallıhan'ın özgün el sanatları arasında yer alan ve sabır gerektiren bu el sanatı, bir giyim kuşam süsleme elemanı olmanın ötesinde, kendi içinde derin anlamlarla yüklüdür. Bu anlamlar özgün bir dille ifade edilir. İğne oyası, Anadolu kadınının kendini ifade etme, duygu ve düşüncelerini aktarma biçimlerinden biridir. Dimağmdakileri sözlerle iletmektense, sevinçlerini, acılarını, kırgınlıklarını, umutlarını anlatmanın farklı yollarını el sanatlarıyla bulmuş, kimi zaman espri dolu kimi zaman kinayeli mesajlardan oluşan görsel bir dil oluşturmuştur.

İğne oyalarında ümit, sevgi, acı, pişmanlık, öfke, düş kırıklığı, mutluluk, coşku gibi duygular ve toplumsal olaylarla ilgili duygu ve düşünceler renkler ve şekillerle anlatılır.

Oyaların Dili

Oyalar; papatya, çapkın bıyığı, mısır, kaba papatya, gönül kurdu, meşe yaprağı, sümbül, çıkrık, kelebek, badem, balık kılçığı, muz, takkeli tavuk, hanım penceresi, küpe, karga ağzı, kabak çiçeği, gaga, saray süpürgesi, kahve çıtlağı, kozalak, limon, söğüt yaprağı, hıdır (ıtır) yaprağı, leylak, uyku çiçeği, çiğdem, ceylân tırnağı, altın kadeh çiçeği, kınalı parmak, kiraz, yıldız, hercai menekşe, kuru karanfil, sepet, iğde çiçeği gibi isimler alırlar. Her motifin kendi hikayesi vardır.
The Silk Needlework of Nallıhan

This handicraft, so demanding of patience, is native to the Ankara county of Nallıhan and, quite apart from its role as an element of dress and adornment is imbued with deeper meanings which are expressed through an original language. Needlework is one way in whicn the Anatolian woman expresses herself and conveys her thoughts and feelings. Rather than communicating what is in her mind with words, she has found different ways to teli her joy, pain, resentment and hope through handicrafts, and worked up a visual language consisting of messages that are sometimes witty and sometimes biting and sarcastic.

Through colors and shapes, needlework expresses such emotions as love, pain, remorse, anger, disappointment, happiness and exuberance, and even conveys thoughts and feelings arising from social events and interactions.

The Language of Needlework

The needlework motifs are named after plants and flowers, human beings and animals. Some motif names are: daisy, Casanova's moustache, corn, wild daisy, love worm, oak leaf, hyacinth, spinning — wheel, butterfly, almond, fishbone, banana, chicken with a cap, lady's window, earring, crow's beak, pumpkin blossom, beak, palace broom, coffee blossom, cypress cone, lemon, willow leaf, crocus leaf, gazelle's nail, golden goblet flower, henna treated finger, cherry, star, wild pensy, dry carnation, basket, oleaster flower. Each motif has its own story.

Altın Kadeh Çiçeği / Golden Goblet Flower

 
Kadife Çiçeği / French Marigold
 

Menekşe / Violet

 
Oyaların dilini anlamak için özellikle nişan ve düğün bohçalarında hediye olarak kullanılan iğne oyalı yemenilerin desenlerine dikkat edilir. Bu bohçalarda yatan gizli mesajların bir kısmı şöyledir:
 
Üzüm Oya: Ömür boyu tatlılığı simgeler. Özellikle kayınvalide bohçasına konulur.
 
Sarmaşık Oya: Gelinin kayınvalidesine duyduğu sevgi ve muhabbeti simgeler.
 
Biber Oya: Gelin bohçasında özellikle kullanılmaz çünkü tatsızlığı ve acıyı simgeler. Yaşamından memnun olmayan gelinler durumlarını ailelerine biber oyası yaparak anlatırlar.
 
Kaynana Dili: Gelin - kayınvalide geçimsizliğini ifade ettiği için düğün bohçasına konulmaz.
 
Genevir Oya: Oğullarını evlendiren anneler, ağırbaşlılığı simgelediği ve iki renkle yapıldığı için, duruma göre hareket edeceklerini belirtmek üzere kullanırlar.
 
Elma Çiçeği: Baharı ifade eder. Sevinç ve müjde anlamlarıyla yüklüdür. Kayınvalide, görümce ve elti gibi yakın akrabalara hediye edilir. Bebek bekleyen yeni gelinler müjdeyi çevrelerine elma çiçeği oyası işleyerek verirler.
To understand the language of needlework one should look at the designs on the yemenis (hand-painted muslin headscarves) used to make bundles used as engagement and wedding gifts. Some of the messages concealed in these bundles are as follows:
 
Grape Needlework: Symbolizing life-long good relations, this is put especially in the bundle for the mother-in-law.
 
Vine Needlework: This symbolizes the love and companionship felt by the bride for her mother-in-law.
 
Pepper Needlework: Particularly avoided in the bride's bundle, for it symbolizes unpleasantness and pain. Wives who are dissatisfied with their lives express this to their families by making pepper needlework.
 
Mother-in-Law's Tongue: Because it stands for discord between the bride and her mother-in-law, this is never put in the wedding bundle.
 
Genevir Needlework: Worn by mothers who are giving away a son to show their dignity and (because it is made with two colors) the fact that they will act as the situation demands.
 
Apple Blossom: Standing for the spring, it expresses joy and glad tidings and is given to such close relatives as the mother-in-law or the wife of a brother-in-law. Newly-married wives who are expecting proclaim the good news by wearing apple blossom needlework.
Kahve Çıtlağı / Coffee Blossom
 
Gül Göbeği / Rose Bud
 
Üzüm Oya / Grape Needlework
 
Asker Oya: Eşleri ya da çocukları askerde olan hanımlar kullanır. Böylece çevredekiler eşi askerde olan genç gelinlere daha bir özen ve saygı gösterirler.
Karanfil Oya: Güzellik, hoşluk, memnuniyet ifade eder. Gelin bohçasında kullanıldığı gibi, çok sevilen dostlara hediye edilir. Evlenecek gençlere çeyizlik hediye yapılacaksa özellikle tercih edilir.

Portakal Oya: Eskiden kıl kök üzerine yapılan birkaç özel, oyadan birisidir. Özellikle çeyizlik olarak hazırlanır. İpek eşarp üzerine dikilir.
Gül Oya: Sonsuz sevgiyi ve mutluluğu anlatır.
 
Kızılcık Oya: Hayatından memnun görünen ancak derdini ifade edemeyen kadınların "Kan kustum kızılcık şerbeti içtim" cümlesine görsel tercüman olur.
Oyaların yanında renklerin de dili vardır, örneğin, san renkli yemeniler yeni doğan bebeklerin üstüne örtülür. Çünkü sarılığa engel olduğuna, var olan hastalığın da geçeceğine inanılır, Mavi renkli yemenilerin ise nazardan koruduğuna inanılır.
 
İğne Oyası Yapımında Kullanılan Araç ve Gereçler
 
Anadolu'ya özgü geleneksel el sanatları arasında önemli bir yeri olan "îpek îğne Oyaları", pahalı araç - gereç gerek­tirmeden uygulanabilirlikleri sayesinde ülkenin birçok yöresinin gelenek ve göreneğine damgasını vurmuştur.
Soldîer Needlework: Worn by women whose husbands or children are in the army. When a young wife has a husband İn the army, she is treated with more çare and respect.
Carnation Needlework: This expresses beauty, pleasantness and satisfaction. Used in the bride's bundle, it is also gîven to very elose rriends, and is the needle\vork of choice when making a trousseau for young people about to marry.

Orange Needlework: One of a handful of needlework types made in the past using horse-haİr as a basc. it İs made espccially for trousseaus and sewn on silk scarves.
Rose Needlework: Stands for endless love and happiness.
 
Cornel Cherry Needlework: Worn by women who are suffering but don't let it show, this needlework is the visual equivalent of the old saying "I vomited blood and drank a sweet cornel cherry drink," which means you wenl ıhrougn hell but came up wiîh a smile on your face.
 
Not only needle\vork but colors too have a İanguage. For example> yellow muslin kerchiefs {y emenli) are used to cover newborn babies, for people believe this will ward off jaundice or help cure it. Blue yemenis, on tbe other hana, are thought to ward off the evil eye.
 
Tools and Materials Used in Doing Needlework
 
Important among the iraditional handicrafts peculiar to Anatolia, silk needlework has placed its stamp on the traditions and customs of numerous regions thanks to the fact that almost anyone can do it without recourse to expcnsive tools or materials.
Karanfil Oya / Carnation Needlework
 
Portakal Oya / Orange Needlework
 
Nallıhan iğne oyalan, tığ ve firkete (çatal) bir "kök" (oyanın üzerinde işlendiği iplik zincir) üzerine çeşitli motifler yerleştirilerek yapılan oyalardır. Kullanılan araçlar ipek iplik, dikiş iğnesi ve nakış makasıdır.
İpeğin Hazırlanması
Çeyizlerin vazgeçilmez bir parçası olan İğne oyaları, ipeğin hazırlanması üe başlar, îpekböceği yetiştirme işi, ziraat müdürlüğünden alınan tohumlar ile yapılır, Evlerde özenle ve uzun uğraşlarla elde edilen kozalar, imece usulü ile tavalarda pişirilir. Pişirme sırasında kozalar arasında gezdirilen çıraya istenilen kalınlık elde edilinceye kadar ipek lifleri takılır. Bu ipek lifleri çile haline getirilerek kurutulur. Kurutulan çileler boyaya hazırdır.

İpeğin Boyanması
 
İpeğin boyanmasında genellikle doğal boyalar kullanılmaktadır. Bunlar; ceviz kabuğu ve yaprağı, karadul, kinin, çay, kahve, ıhlamur, nar kabuğu, kadife çiçeği, çalı kökü, patlıcan kabuğu, soğan kabuğu gibi maddelerdir. Bu maddelerden, eflâtun, koyu eflâtun, yeşil, koyu yeşil, hardal rengi, açık kahve, krem, kızıl bej, açık sarı, sütlü kahve ve mor gibi renkler, bunların dışındaki renkler İse hazır boyalardan elde edilmektedir.

Motiflerin Oluşturulması
 
Oyaların yapımında genellikle meyve, yaprak, özel çiçekler gibi 'bitkisel' motifler uygulanır. Bunların yanı sıra; kelebek gîbİ 'figür' motiflerine, çapkın bıyığı, saray süpürgesi gibi "sembolik" motiflere, sepet, çanta gibi "nesnel" motiflere ve de çeşitli
The needlework of Nallıhan is made with yardımıyla the aid of a eroehet hook and hairpin by building varioııs motifs on a "root" or base. Tools used İn making the motifs are silk thread, necdle and scissors. îğne Oyası Yapımı Aşamaları  Stages in Needlework
The Preparing of the Silk

Needlework is an indispensable part of a trousseau, and it starts with the preparation of the silk. The cultivatİon of silkworms begİns with seeds obtained from the direclorale of agriculturc The fruit of careful, long labor in the home, the cocoons are cooked in frying pans as the neighbors piteh in, and as they cook a stick İs stirred around among them until fibers of silk of the desired thickness attach to them. These silk fibers are then shaped into skeins and dried, after whİch they are ready for dyeing.
 
The Dyeing of the Silk

Silk is geııerally given its color using natural dyes such as \valnut shells and leaves, blackbcrrics, quinİne, tea, coffee, Ünden, pomegranate rind, eggplant skin and onion skin. From these natural substances are obtained the colors mauve, d ark mauve, green, dark green, mustard yellow, lighî coffee, cream, reddish beige, îight yellou' and purple, while olher colors are obtained using purehased dyes.

The Shaping of Motifs

İn doing needle\vork the motifs are usually vegetal; fruits, leaves and special flo\vcrs. But there are also figures such as the butterfly, 'symbolic' motifs such as çapkın bıyığı (Casanova's muslache)and saray süpürgesi {the palace broom), objects such
Kır Çiçeği / Wîld Flower
 
Çapkın Bıyığı / Casanova's Moustache
 
 

geometrik motiflere yer verilir. Bu örneklerle yetinmeyen yaratıcı kadınlar doğada gördükleri herhangi bir kır çiçeğim de kolaylıkla oyaya dönüştürürler.

Kompozisyonların Oluşturulması

İğne oyalarında bir çiçek, bir yaprak başlı başına bir motif sayılır. Bunların kullanıldığı yere göre çeşitli biçimlerde dizilmelerinden farklı kompozisyonlar oluşur. Bu kompozisyonlar ulamalar, yemeni oyaları, hotoz oyaları, taç oyaları, dal oyaları, saksı oyaları, kese oyaları gibi düzenlemelerdir.

Motifler, 7-8 santimetre aralıklarla kök üzerine serpiştirildiği gibi kökün tamamına da uygulanır. Oyalar; düz oya, boru oya ve dolgulu oya olarak üç ana guruba ayrılır. Dolgu malzemesi pamuktur. Ürünü sertleştirmek için özel bir madde kullanılması gerekmez; ipeğin doğal sertliği yeterlidir. Ancak çiçek buketi ve benzeri oyaların sertleştirilmesi gerekirse, bakır tel ya da at kılı kullanılır. Hazırlanan oyalar, yazma, eşarp, mendil, masa örtüleri ve çeşitli ev tekstil ürünleri üzerine kenar ya da serpme motifler olarak uygulanırlar.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınlarının yanı sıra özel yayınların da artması ve çeşitlilik kazanmasıyla birlikte el sanatlarına, özellikle iğne oyalarına ilgi artmıştır. Halk eğitim merkezlerinde, üniversitelerde, kız meslek liselerinde,

as the basket and handbag, and alsovarious geometric motif s. Not content with this range of motifs, the women in their creativity can turn into needlework some wildflower they happen to see while walking.
The Shaping of Compositions

in needlework, a flower or leaf is considered a motif in itself, and the arrangement of such motifs in various ways gives rise to different compositions with such names as union, yemeni (kerchief), aigrette, crown, branch, flower-pot, and purse.
 
Motifs may be distributed on the base at 7-8 centimeter intervals, or cover the base in its entirety. There are three main types of needlework: plain, pipe and fiil, with cotton as the fiil material. There is no need to use any special material to stiffen the work, as the natural stiffness of the silk suffices. However, if the stiffening of bouquet needlework and the like is required, a copper wire or horse hair is used. Needlework thus prepared is sewn to the edges, or scattered across the surface of scarves, handkerchiefs, tablecloths and various household textiles.
 
The publications of the Turkish Ministry of Culture and Tourism have been supplemented by those in the private sector, with more variety and output in both cases, leading to increased interest
 
 
Menekşe - Saksı / Violet - Flower-pot
 
Yaka Çiçeği - Yonca Yaprağı / Brooch - Cloverleaf
 
Kitap Ayracı - Karanfil / Bookmark - Carnation
 
Altın Kadeh Çiçeği / Golden Goblet Flower
olgunlaşma enstitülerinde ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında düzenlenen kurslarla bu özgün sanatlar öğretilmektedir. Unutulmaya yüz tutmuş olan ipek iğne oyacılığı, hem bu kurslar hem de yarışmalar sayesinde farklı çalışmalarla stilize edilmiş ve gündelik yaşamın değişik alanlarına girmiştir. Günümüzde iğne oyaları, yaka çiçeğinden gelin başına, kitap ayracından vazo gülüne, avlu kenarından abajur süslemesine kadar pek çok yaratıcı ve estetik nesnede karşımıza çıkmaktadır. Artık menekşeyi saksıda iğne oyası olarak görebilir, gelincik ve papatya tarlalarını evinizin bir köşesinde ziyaret edebilirsiniz.
 
Manilerde İğne Oyası
 
Nallıhan yöresinde, ipek iğne oyası yapan kadınlar iğne oyalarını üretirken genellikle biraraya gelirler. Özellikle çilelerin hazırlanması, boya işlemleri, imece usulü ile yapılır. Sosyal boyutu olan bu faaliyetler, maniler ve şarkılar eşliğinde gerçekleştirilir.
 
Oyaların görsel dili halk arasında söylenen manilere de konu olmuştur:
 
"Yarimin ince beli
Sarmayan olsun deli
Gelinim çok mutlusun
Başındaki papatyadan belli"
 
in handicrafts, especially needlework, interest which has also been stimulated by the courses offered in community centers, universities, trade schools for girls, and various civil societies. The art of needlework seemed threatened with extinction, but now with these courses, and thanks also to needlework competitions, it has been stylized in various ways and become a part of everyday life, so that today one finds needlework creatively used on lapels and the heads of brides, as bookmarks and vase ornaments, on the edges of pools and adorning chandeliers, and indeed in a whole range of aesthetic objects. As it stands now, you may find violets as needlework in a flowerpot, or go no farther than a corner of your living room to enjoy a field of anemones or daisies.
 
Needlework in Folk Poetry
 
In the Nallıhan area women get together to do needlework, and in some phases of the operation, especially the making of the skeins and the dyeing, everybody pitches in. These activities have a social dimension, and are accompanied by folk poems and songs.
 
The visual language of needlework is the subject of certain poems recited among the people:
 
"The slender waist of my beloved
He'd be mad not to embrace it
My bride, you are very happy
That's clear from the daisy on your head"
 
Yaka Çiçeği/ Brooch
 
Yaka Çiçeği/ Brooch
 
Yaka Çiçeği/ Brooch
 
Papatya / Daisy
Nallıhan El Dokumacılığı

Nallıhan ekonomisinin büyümesine hatırı sayılır bir katkı sağlayan hayvancılık nedeniyle yörede dokumacılık gelişmiştir. Bölgeye özgü desenler ile tasarlanan kilimler ve çeşitli amaçlarla kullanılan kıvrak ve alaca dokumaları, yöre kadınları tarafından küçük tek kişilik el tezgâhlarında dokunmaktadır.

Nallıhan ilçesinde 2002 ve 2003 yıllarında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin yapmış oldukları alan araştırması sonucunda mekikli dokuma örnekleri tespit edilmiştir. Ancak özellikle köylerde devam eden dokumacılık sanatı çok az kişi tarafından sürdürülmektedir.
 
Nallıhan Kaymakamlığı, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde geleneksel dokumacılığı geliştirmek ve yaşatmak amacıyla mekikli dokuma atölyeleri kurmuştur. Nallıhan köylerinde dokunmakta olan eşsiz güzellikteki kumaş örnekleri artık mekikli dokuma atölyelerinde de dokunmaktadır.
Hand-Weaving in Nallıhan
 
The livestock breeding which has contributed so much to the growth of Nallıhan's economy has led to the development of weaving in the region. The women use small single-person looms to weave kilim rugs that incorporate designs peculiar to the region, as well as multi-purpose white and colored textiles made with fine thread.
 
Fabric samples produced in looms were documented as a result of the research prepared by the scholars of the Faculty of Technical Education of Gazi University within the county of Nallıhan in 2002 and 2003. However, especially in the villages the art of weaving is carried on by very few people.
 
As a result of the research, Nallıhan District Government has established weaving workshops within the community center in order to sustain and develop the traditional art of weaving. The unique fabric samples produced in the villages of Nallıhan are also woven in the looms of these workshops today.
 
Mekikli Dokuma Tezgâhı / Loom
Nallıhan El Dokumaları Yapım Tekniği

Mekikli dokuma yapımının ilk aşamasında katıksız pamuklu iplikler kök boya ile boyanır. Boyanan iplikler serildiklerinde kolayca kopmaya müsait oldukları için gerilme aşamasından önce hasırlama işlemi yapılması gerekir. Nallıhan yöresinde bu işleme çirişleme denir. İplikleri sertleştirerek kopmalarını önlemenin yanı sıra kolayca çözülmelerinin sağlanması, ipliklerin unlu sıcak suda Kaynatılması işlemidir. Unun su ile karıştırılmasından elde edilen karışımın bir saat kaynatılarak bulamaç haline getirilmesinden sonra kök boya ile boyanan ipler bulamacın içine atılır ve on beş dakika daha kaynatılır. Kaynar sudan çıkarılan ipler soğuduktan sonra patlaklara sarılır; iplikler çağ çivilerine takılarak çözülür. Patlak, dönen, içi delik olan ve bu delikten çivi geçirilen ağaç çubuğun adıdır. Çağa ise patlağın içerisinde bulunan çivinin adıdır. Çözülen iplikler tezgâha gerilerek dokunur. Dokumalar tezgâhtan çıktıktan sonra soğuk tuzlu suda yıkanır. Bu sayede dokumaların tüketiciye ulaşmadan önce hem bir miktar çekmeleri hem de unla hasırlanmış olan dokumanın hasırının akması sağlanır. Yıkanan dokuma güneşte kuru¬tulduktan sonra nemli iken ütülenir.
Techniques of Weaving in Nallıhan
 
The first stage of making a shuttle-woven textile is to dye unadulterated cotton yarn with madder root. When the dyed yarn is stretched it has a tendency to snap, so before stretching it is put through a process called hasırlama, or, to use the local term, çirişleme. This involves boiling the yarn in water mixed with flour and not only prevents the yarn from snapping but also ensures that the threads will separate easily. When the flour and water have been mixed they are boiled for an hour to produce a mush into which the madder-dyed yarn is tossed and boiled another fifteen minutes. When it has been removed and allowed to cool it is wound on a turning hollow wooden rod known as the patlak, through which passes a nail called the çağa. The threads are separated on the çağa and then stretched on the loom to be woven. When the completed textile leaves the loom it is washed in cold salt water, a process which shrinks the product a bit before it reaches the consumer and also washes off the flour that stili adheres to it. Then the textile is dried in the sun and, while stili damp, is ironed.
 
Dokuma Örnekleri / Fabric Samples
 
Çıkrık / Spinning Wheel
 
İpte Kurutulmuş Has Pamuk.Çileler / Ali Cotton Skein Dried on Strings
Kaynak:
 
Doç. Dr. Fatma Özcan Tuğtaş, "İğne Oyaları: Ev Tekstilinde", Ev Tekstili, yıl: 10, Sayı: 37, 2003, s. 46-48.
 
Doç. Dr. Fatma Özcan, Nallıhan Yöresinde iğne Oyacılığı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1997.
 
Yard. Doç. Dr. H. Feriha Akpınarlı, Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, El Sanatları Eğitimi Bölümü.
Compiled from:
 
Assoc.Prof. Fatma Özcan Tuğtaş, "iğne Oyaları: Ev Tekstilinde", Ev Tekstili, yıl: 10, Sayı: 37, 2003, s. 46-48.
 
Assoc. Prof. Özcan, Nallıhan Yöresinde iğne Oyacılığı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1997.
 
Assist. Prof. H. Feriha Akpınarlı, Gazi Üniversity, Faculty of Occupational Education, Dept. of Handcrafts Education.
   
 

 
 

 

 

 
Nallıhan Belediye Başkanı
İSMAİL ÖNTAŞ

 

 

 

 

 

 
NALLIHAN

İpeğin dayanılmaz Hafifliği: Nallıhan İpek İğne Oyaları ve El dokumaları (Türkçe-İngilizce)
 
 
NALLIHAN
DOMATESİ
 

Çeşitli Linkler

 
   
 
 
 
 Nallıhan Belediyesi 2005    

Designed by K U R A