anasayfa  I  İletişim    

  BELEDİYEMİZ
  Başkan
  Başkandan
  Hizmet Birimleri
  Tarihçe
  Önceki Başkanlar
  Belediye Meclisi
  Haberler
Faaliyet ve Etkinlikler
  Duyurular
Ziyaretçi Defteri
 
 
  NALLIHAN
  Nallıhan
  Tarihçe
  Coğrafi Yapı
Haritalar
  Eğitim ve Öğretim
  Ekonomi
  Nüfus
  Tarihi Eserler
  Nallıhan Evleri
  Manevi Şahsiyetler
  Osmanlı Vezirleri
  Kültürel Zenginlikler
  Kuş Cenneti
  Doğamız Canlıları
  Mesire Yerleri
  Üretim Tesisleri
  Önemli Şahsiyetler
Şehitlerimiz
Şiirlerle Nallıhan     
Nallıhan Albümü
Mahallelerimiz
Basında Nallıhan  
  Nallıhan'la ilgili Linkler
 

Fotoğraf Galerisinde 71 kategoride, Toplam 2002 fotoğraf bulunmaktadır.

GALERİYE

EN SON EKLENEN FOTOĞRAFLAR

galeriNALLIHAN KİTAPÇIĞI

 

 

 

C O Ğ R A F İ Y A P I    

 

Siz Değerli Nallıhanlı vatandaşl
 

Ankara’nın batısında ve çok engebeli bir arazi yapısına sahip olan Nallıhan, Doğudan Beypazarı, Kuzeybatıdan Göynük, Kuzeyden Mudurnu-Seben, Batıdan Sarıcakaya, Güneyden Eskişehir ve Mihalıçcık’la çevrilidir. İl merkezine 159 km mesafede olan ilçenin dört bir tarafı dağ ve tepelerle çevrili olup İlçe, kendi adıyla anılan Çayın kenarında kurulmuştur. Yüzölçümü 1967 km², deniz seviyesinden yüksekliği 625 metre olan İlçenin Batısında Andız, Kuzeyinde Sarıçalı, Doğusunda Karageriş ve Güneyinde Sündiken dağları yer almaktadır. İlçe arazisinin % 48’i orman, % 25’i tarım, % 22’si çayır ve mera ve % 5’i çalılık alanlardan oluşmaktadır. Dağları, çam ve meşe ormanları ile kaplı olup kuzey ve batı yönünde orman örtüsü sık, Doğu ve Güney yönünde ise genellikle çıplaktır. Bu dağlar ve tepeler arasında da dik vadiler, dere boylarında sulu tarım alanları ve tepelerin düzlüklerinde tarıma uygun araziler bulunmakta, Çayırhan ve Beypazarı’na komşu arazileri kısmen düzlük alanlardan oluşmaktadır.

   

İlçe arazisi, genellikle güneye doğru meyilli olduğundan dere ve çaylar Güneyden geçen ve bölgenin en büyük akarsuyu durumundaki Sakarya Nehrine dökülmektedir. Kaynağını İlçe topraklarından alan Pınarbaşı, sofulu ve Nallıhan Çayları yörenin belli başlı akarsularını oluşturmaktadır.

   

İlçenin iklimi, İç Anadolu ve Batı Karadeniz Bölgeleri iklim özelliklerini göstermektedir. İlkbahar, Sonbahar ve Kış ayları genellikle yağışlı geçerken yaz aylarında pek yağış görülmemektedir. Kış aylarının fazla soğuk olmadığı İlçede, rakımı 200-250 metreye kadar düşen Sakarya Nehri Vadisinde ise daha ılıman bir iklim tipi görülmektedir.

 

Ankara-Nallıhan-Çayırhan Erozyonla Mücadelesi  Eğitim Çalışmaları

 

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında çevre sorunlarının küresel boyutta olması nedeniyle dünya ülkelerince kabul edilen ve ülkemizin de taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi ile taraf ülkeler gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakma taahütü altına girmiştir. Biyolojik çeşitlilik açısından sahip olduğumuz değerleri biyotik ve abiyotik unsurları ile birlikte korumak, sürdürülebilir bir şekilde kullanımını sağlanmak, bozulmuş veya zarar görmüş alanları rehabilite etmek ve yöre halkının sosyo-ekonomik yapısını inceleyerek geliştirmek uluslararası seviyede ülkemizin sorumluluğudur. (Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 8 (f) maddesi, Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 1(b) ve 2. maddeleri). Söz konusu sorumlulukların yerine getirilmesi; özellikle Çevre Bakanlığının veri toplama, değerlendirme ve bu sonuçlardan yola çıkarak tedbirler geliştirme, kamuoyunu bilinçlendirme ve ilgili kurumlar arasında işbirliğini sağlama yönünden, kapasitesinin geliştirilmesine bağlıdır.

Bu kapsamda, Ankara/Nallıhan/Çayırhan bölgesindeki erozyonun ve arazi bozulmasının önlenmesi, zarar görmüş alanların rehabilitesi, hem bölgedeki halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak hem de küresel öneme sahip doğal varlıkların korunması için gereklilik arz etmektedir. Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Çayırhan Belediye Başkanı bu çerçevede  Çevre Bakanlığını ziyaret etmiş olup, bölgelerinin erozyona maruz bir alan olduğunu belirterek, durum tesbiti ve yerinde inceleme yapılmasını talep etmişlerdir. Bu kapsamda, bölgenin mevcut durumunun tesbiti için Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanları tarafından oluşan bir ekip mahalinde bir inceleme yapmıştır.

 

Pilot proje ile, arazi bozulmasının önlenmesi ve bozulmuş alanların rehabilitesi ana hedefi doğrultusunda,

  • Halkın ilgili bilgilere erişimini sağlayarak, duyarlılık ve bilinç geliştirmek ve bu duyarlılığın artmasına katkıda bulunmak üzere derneklerin kurulmasını desteklemek,

  • Bölgenin çölleşme ile mücadele ve etkilerini hafifletme çabalarında kapasite oluşturmak,

  • Ekosistem işlevlerini araştırarak sürdürülebilir kullanım esasları kapsamında yöre halkının yararlanabileceği faydaları belirlemek,

  • Konu ile ilgili tüm Bakanlıklar ve kuruluşlar ile işbirliği yapmaktır.

Erozyonla toprakların taşınması ve bunun sonucu olarak ortaya çıkabilecek çölleşme ve kuraklıkla mücadelede  başarılı olunabilmesi için, bu sorundan I. derecede etkilenen insanların mücadelenin içinde olması; bugün global olarak kabul edilen bir gerçektir. Etkilenen insanların içerisinde bulunmadığı bir mücadelenin başarısız olacağı şimdiden söylenebilir. Bunun için çölleşme ile mücadele çerçevesinde halkın katılımının sağlanması zorunluluğu gündeme gelmiştir.Öncelikle projede çalışacak Kurum, Kuruluş, Üniversite ve Gönüllü Kuruluşların teknik imkan ve kapasiteleri geliştirilmeli, teknik uzmanların eğitimleri ve kapasiteleri güçlendirilmelidir.Teknik uzmanlar tarafından çölleşme ve kuraklıktan etkilenen yerel halkın özellikle başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere bilgilendirilmesi ve biliçlendirilmesi sağlanacaktır.

 

Yörede yaşayan insanlar  yaşadıkları mekanın sürekli olarak değiştiğini ve değişimin kendileri aleyhine olduğunu anlayacaklar ve bu değişimin lehlerine dönmesinde en önemli ögenin kendileri olduklarının farkına varacaklardır. Bu da o yörede çölleşme ve kuraklığın önlenmesi konusunda yapılacak olan mücadeleye halkın aktif olarak katılımını sağlayacaktır. Daha da önemlisi bu mücadelenin sürekliliğini sağlayarak sorunun çözümüne direk katkıda bulunacaktır. Yapılan proje, benzer özellikler gösteren yakın yörelerde emsal teşkil edecek ve insanların olaya bakış açısını değiştirecektir. Yani halk kendini bilinçlendirme görevini üstlenecektir.

Bu kapsamda, erozyon ve  çölleşme ile mücadele de yore halkının bilinç ve duyarlılığının geliştirilmesi göz önünde tutularak, Ankara/Nallıhan/Çayırhan beldesinde 20-22-23/03/2001 tarihlerinde tüm ilköğretim ve lise öğrencilerine Bakanlığımız uzmanları tarafından görüntülü eğitim çalışması verilmiştir. Ayrıca okul öğrencilerinin rol aldığı “Doğamızı Koruyalım” adlı drama da aynı eğitim çalışması kapsamında sergilenmiştir. Yine aynı şekilde erozyon ve çölleşme ile mücadele de en önemli halkalardan biri olan halkın bilinçlendirilmesinden yola çıkılarak 28/03/2001 tarihinde öğrenci velilerine aynı program tekrar edilmiştir.

Bu eğitim çalışmasının tamamlayıcısı olarak Ankara/Nallıhan/Çayırhan beldesinin yoğun erozyona maruz kalmış alanlarında 03.04.2001 tarihinde “Uygulamalı Ağaç Dikim Bayramı” adı altında fidan dikimi yapılacaktır. Çayırhan Belediye Başkanlığı sözkonusu ağaç dikim bayramını bir gelenek haline dönüştürerek her yıl Mart ayının son iki haftasında bu olayı organize edecektir. 

 

 

 

 

 
Nallıhan Belediye Başkanı
İSMAİL ÖNTAŞ

 

 

 

 

 

 
NALLIHAN

İpeğin dayanılmaz Hafifliği: Nallıhan İpek İğne Oyaları ve El dokumaları (Türkçe-İngilizce)
 
 
NALLIHAN
DOMATESİ
 

Çeşitli Linkler

 
   
 
 
 
 Nallıhan Belediyesi 2005    

Designed by K U R A